Българска Кибер Лига - SimRacing.BG

Правила за гласуване и подаване на контестации

Правила за подаване на контестации
1. Всеки собственик/мениджър/пилот на отбор има право да подаде контестация в рамките на ДО 24 часа след обявяването на официалните наказания.
1.1. В случей, че има подадена контестация, Управата се задължава да публикува контестацията в рамките на до 48 часа ("Период на изчакване") след крайният срок за подаване на контестации.
1.2. "Период на изчакване", ще бъде времевият прозорец, в който Управата се задължава да направи контакт с пилота, срещу когото е подадена контестацията, който от своя страна ще има право на защитен коментар или да представи своята гледна точка за инцидента, която ще бъде прикрепена като свободен текст към контестацията.

2. Всяка контестация е валидна в срок до 48 часа след публикуването и. След изтичането на това време, ще бъде направен разбор на гласовете, след което Управата ще отсъди крайното решение. В случей, че всички пилоти дадат своят глас по-рано от крайният срок, то контестацията може да бъде отсъдена по-рано.

3. За да бъде приета контестацията и да бъде наложено или отменено наказание са нужни най-малко 5 положителни гласа "ЗА" и с най-много до два гласа разлика "ПРОТИВ". Например;
● 5 гласа ЗА, 3 Против - контестацията се приема и пилота подлежи на накзание
● 5 гласа ЗА, 4 Против - контестацията се отхвърля и пилота НЕ подлежи на наказание
● 10 гласа ЗА, 8 Против - контестацията се приема и пилота подлежи на накзание
● 10 гласа ЗА, 9 Против - контестацията се отхвърля и пилота НЕ подлежи на наказание
● В случей, че гласовете "ЗА" и "ПРОТИВ" са равни, контестацията ще бъде отхвърлена и наказание няма да бъде наложено.
● В случей, че пилотите, които имат право на глас са по-малко, от нужните гласове за провеждането на вота (най-малко 5 положителни гласа "ЗА" и с най-много до два гласа разлика "ПРОТИВ"), то тогава Управата ще отсъди контестацията по свое усмотрение.

4. Всяка контестация трябва да бъде написана на чист български език, с добре оформен текст и добри доводи!

5. Всяка минута от повторението трябва да бъде посочена от ОФИЦИАЛНОТО ПОВТОРЕНИЕ, което можете да намерите в секция "Шампионат" -> "Медия" -> "Файлове" на сайта на БгФ1.

6. Всяка подадена контестация се отнася само и единствено за една ситуация! Нямате право да посочвате повече от една ситуация във вашата заявка. При нарушаването на тази точка, ще следва автоматично отхвърляне на вашата контестация! Ако желаете да подадете контестация за повече от една ситуация, тогава за всяка една такава е нужна нова заявка.

7. Управата се задължава, след изтичането на 24 часовия прозорец за подаване на контестации, в случей, че има подадени такива, да уведоми мениджърите на всички пилоти, които имат право да гласуват в определената/те контестация/и. Следователно, всеки мениджър е задължен да уведоми и предаде информацията към своя пилот във възможно най-кратък срок от време.
Правила за гласуване
1. Право на глас имат единствено пилоти, които са взели участие в надпреварата, за която се отнася контестацията.
1.1. Единствено пилоти, които имат право да гласуват за определена контестация ще виждат и имат бутоните за гласуване ЗА или ПРОТИВ.
1.2. Пилотите или други участници в шампионата, които нямат право да гласуват в определена контестация ще могат да виждат прогреса на гласуване, но системата няма да им позволи да вземат участие във вота.
1.3. Гласа на всеки пилот, който е вземал участие в контестацията ще бъде анонимен и няма да бъде показван публично, но ще бъде показвано, че потребителя все пак е гласувал.

2. Абсолютно всеки пилот, който е взел участие в надпреварата, за която се отнася контестация е ЗАДЪЛЖЕН да гласува!
2.1. В случей, че даден пилот си позволи да НЕ гласува, то той ще бъде наказан с отнемане на 3 лицензни точки от неговия актив към текущия сезон.
2.2. В случей на системни нарушения на т.2.1., Управата има право да предприеме по-строги санкции директно срещу отбора на пилота/пилотите, които нарушават правилото.

3. Пилота, който е подал контестацията НЯМА право на глас.

4. Пилота, срещу когото е подадена контестацията също НЯМА право на глас.

5. Пилотите са задължени да гласуват само със ЗА или ПРОТИВ! Неутрален глас НЕ СЕ позволява, тъй като той е равен на ПРОТИВ!

6. Промяната на глас е позволена неограничен брой пъти, преди крайният срок за гласуване да изтече.

7. Коментарите към контестациите ще бъдат изключени. Не е нужно да изказвате мнение за дадената ситуация. Просто - ЗА или ПРОТИВ.

Последна промяна - 26.10.21