СЪДЪРЖАНИЕ

 

 1. Състезателен формат
 2. Точкова система
 3. Основни правила
 4. Квалификация
 5. Състезателни правила
 6. Инциденти
 7. Флагове
 8. Лицензни точки
 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


1. Състезателен формат

1.1. Състезанията от шампионата се провеждат в НЕДЕЛЯ, както следва:

 • 19:30 – Първа 60 минутна свободна тренировка [официална]
 • 20:30 – 15 минутна Kвалификационна сесия [официална].
 • 20:45 – 5 минути техническа подготовка за състезанието
 • 20:50 – Състезание 70% дистанцията. Пилота стартира с комплекта гуми, с които е записал НБО в квалификацията!

*Промени в графика на състезателният уикенд ще бъдат правени в случей, че началният час на състезание от БгФ1 се припокрива с началният час на състезание от ФИА Ф1.


1.2. Чата по време на официалните сесии е позволен. Пилотите имат право да изключват своя чат прозорец, но не се препоръчва, тъй като Организаторите може да опитат да се свържат с участника при възникнал проблем.

1.3. В официалната сесия за свободни тренировки, всеки е свободен да използва какъвто тип гуми и настройки желае. Сесията започва с 93% сцепление на асфалта. За всеки 39 общо завъртяни обиколки, сцеплението на асфалта ще бъде увеличавано с 1%. 50% от натрупаното сцепление по време на сесията ще бъде прехвърляно в квалификацията. Например: натрупаното сцепление по време на свободните тренировки е 6%, тогава квалификацията ще започне с 96% сцепление на асфалта.

1.4. След края на свободната тренировка започва квалификационна сесия. Сървърът ще е отворен по време на тази сесия. Всеки пилот може да излезе и да направи колкото иска обиколки за време до края на сесията. По време на квалификация, пилотите са свободни да избират своите настройки и тип гуми.

1.4.1. Настройките на болида няма да бъдат заключвани, ОСВЕН, комплекта гуми, с които пилота е записал своята най-бърза обиколка! Състезанието за всеки пилот започва с комплекта гуми, с който е записвал своята НБО в квалификационната сесия!

1.4.2. Сесията започва с % сцепление, което е натрупано по време на свободните тренировки. За всеки 39 общо завъртяни обиколки, сцеплението на асфалта ще бъде увеличавано с 1%. 50% от натрупаното сцепление по време на сесията ще бъде прехвърляно в състезанието. Например: квалификационната сесия започва с 96% сцепление, а натрупаното по време на сесията сцепление е 7%, тогава състезанието ще започне с 99.5% сцепление.

1.5. След квалификационната сесия, следва кратка техническа пауза за проверка на сървъра, която отнема не повече от 5 минути. Warm Up сесия - няма!

1.6. Състезанието се провежда на 70% от дистанцията, като консумацията на горивото, "Flag Rules" и механичните повреди по болида ще бъде поставени на "Normal". Износването на гумите ще бъде зададено на Х2.5! През сезон 2021 презареждането на гориво в бокса е забранено. Поради тази причина, горивото, което пилота ще изразходи през цялото състезание трябва да бъде зададено по време на загряващата сесия или в краен случей, секунди, преди той да излезе на пистата за СЪСТЕЗАНИЕТО.

1.6.1. По време на състезанието, всеки пилот е задължтен да използва два различни комплекта гуми! Неспазването на това правило ще бъде наказвано с добавяне на 60 секунди към крайното състезателно време на пилота.

1.6.2. Гумите, които ще бъдат позволени за използване по време на състезателният уикенд ще бъдат предварително обявявани на страницата с информация за СЛЕДВАЩО СЪСТЕЗАНИЕ! Точно под картата на трасето, ще забележите графика и текст с всички позволени за използване гуми.

1.7. Чупливостта на болидите ще бъде нагласена на 50%.

1.8. Позволените помощи за пилотите ще бъдат:

Асистенция Позиция
Steering Help OFF
Opposite Lock OFF
Braking Help OFF
Stability Control OFF
Spin Recovery OFF
Damage 50%
Auto Shifting OFF
Traction Control OFF
Anti-Lock Brakes OFF
Auto Pit Lane Speed Limit Assist ON
Clutch ON

 

1.9. Официaлното състезание няма да бъде рестартирано поради каквито и да било причини или инциденти. Ще има изключения освен ако интернет връзката на съвръва се разпадне.

1.10. Tyre blankets/одеяла за гуми (буквално) ще бъдат позволени. Целта им е да поддържат оптимална температура в гумите, преди началото на надпреварата.

1.11. Състезанието започва с 60 секундно отброяване до началото на надпреварата. Всеки пилот разполага приблизително 40 секунди да нареди своя болид на стартовата решетка, след това той рискува стартиране от бокса.

1.11.1. След изтичането на 60 секундното отброяване, следва да светнат светофарите и началото на надпреварата да бъде дадено. Формираща обиколка НЯМА да има!

1.11.2. Фал старт ще бъде наказван незабавно от сървъра с телепорт в бокса, от където пилота ще трябва да претърпи 30 секундно наказание, със заключени контроли, преди да може да потегли отново.

1.11.3. Състезанието ще бъде отключено. Това означава, че ако случайно Операторският екип на ЛайвТВ пропадне, то той ще може да се присъедини отново към сървъра. Пилоти, които вече са отпаднали от състезанието и си позволят да се включат отново на пистата ще бъдат банвани без предупреждение, като в допълнение ще бъдат строго наказвани по усмотрение на Управата след приключването на състезанието. Наказанията наложени при нарушение на тази точка, НЕ подлежат на обжалване!

1.12. Използването на DRS ще бъде забранено от сървъра във всички сесии.

2. Точкова система в шампионата:

2.1. Точковата система в шампионата има следния вид; победителят взима 25 точки, втория 18, третия 15 и така 12,10,8,6,4,2,1 до десето място.

2.1.1. Бонус точка (една) ще се дава на пилотът, записал най-бърза обиколка в състезанието.

2.2. Пилотите ще получават точки само, когато те са покрили 74.5+% от състезателната дистанция на лидера ( измерено в обиколки). Ако състезанието приключи между 50% и 75% от състезателната дистанция, поради различни спрямо обстоятелствата проблеми, точките се разпределят на половина. Първия получава 12,5, втория - 9, третия - 7,5 и така до десето място 6; 5; 4; 3; 2;1;0,5.

2.3. Ако поради някакви причини интернет връзката на сървъра се разпадне или някакъв друг проблем свързан с него между 0% и 25% от състезанието, то ще бъде рестартирано, като отпадналите пилоти до този момент ще могат също да се включат при рестарта на състезанието.

2.4. Ако поради някакви причини интернет връзката на сървъра се разпадне или някакъв друг проблем свързан с него между 25% и 50% от състезанието, ще има вот, при който ще се гласува дали състезанието да бъде рестартирано, анулирано или Управата да насрочи нова дата за провеждане на състезанието. В случей, че се стигне до насрочване на нова дата, то тя няма да подлежи на коментар/промяна. Решението, кога да бъде проведено състезанието отново, се взима по усмотрение на Управата.

3. Основни правила

3.1. При тежък инцидент, който е причинил загуба на елементи от аеродинамичната част или други елементи по болида ( окачване, гуми и т.н. ) само предно и задно крило могат да бъдат поправени в бокса. Ако ви падне гума или ви се изкриви окачването, тази част от болида не може да бъде поправена от механиците. Ако пилот загуби гума или изкриви окачване до такава степен, че неможе да продължи нормално състезанието, той е длъжен в рамките на 30 секунди след катастрофата да напусне състезанието. При неспазване на това правило, пилота ще бъде наказан с дисквалификация от текущото състезание и стартиране от последна позиция в следващото състезание, в което вземе участие. Ако до края на състезанието остават по-малко от 3 обиколки, пилота има право да докара колата до финала, само при положение, че кара извън идеалната линия и не пречи на други пилоти.

3.2. Показваните флагове се контролират само от играта и пилотите трябва да спазват всички ограничения или наказания в зависимост от показания флаг. Наказанията наложени от играта НЕ подлежат на коментар/обжалване.

4. Правила за провеждане на квалификация

4.1. Абсолютно се забранява превишаването на скоростта в бокса по време на всички официални сесии. Всеки пилот нарушил това правило по време на официалната тренировка, квалификация или състезание, ще бъде наказан с добавяне на 20 секунди към общото му състезателно време в текущото състезание, но ако отпадне от него, наказанието се начислява към следващото състезание, в което той вземе участие.

4.2. Абсолютно се забранява нарушаването на сигналните светлини в изхода на бокса. Всеки пилот напуснал бокса при червена светлина ще бъде наказан с добавяне на 20 секунди за текущото състезание, но ако отпадне от него, наказанието се начислява към следващото състезание, в което той вземе участие.

4.3. Абсолютно се забранява изпреварването на пилоти наредили се на опашка за излизане от бокса. Всички пилоти трябва да се наредят един зад друг по реда в който са излезли от своя бокс до изходната линия на пита. В допълнение ако пилот излезе от своя гараж и пред него вече има образувана колона от болиди, то той трябва да изчака да преминат всички болиди, които вече са били наредени на опашката и след това да потегли. Всеки пилот нарушил това правило ще бъде наказан с добавяне на 5 секунди към състезателното му време за текущото състезание, но ако отпадне от него, наказанието се начислява към следващото състезание, в което той вземе участие.

4.4. Абсолютно се забранява кътването по време на квалификацията. Записите на всеки пилот могат да бъдат преглеждани от Управата, на случаен принцип, след всяко състезание. Пилотите кътнали по време на бързата си обиколка ще бъдат наказвани от играта с анулиране на времето за съответната обиколка.

5. Състезателни правила:

5.1. Атака - защита. Болида заемащ по-предна позиция има право да избира траекторията си . В случай на атака , ако по-задно стоящия болид (атакуващия) припокрива с предните си гуми задните гуми на по-предно стоящия болид (защитаващия се) , то пилота с по-предна позиция е длъжен да се съобрази с траекторията на атакуващия го пилот , както и атакуващия трябва да се съобрази с защитната траектория на пилота пред него (да няма затваряне или избутване от страна и на двамата пилоти). Всеки инцидент причинен по неспазване на тази концепция ( независимо дали е пилота отпред или този отзад ) ще бъде наказвано в зависимост от характера на катастрофата ( в случай че има удар ).

5.2. Всеки пилот извършващ маневри подобни на: избутване на състезател с цел изпреварване, непрекъсната смяна на линията на движение за да се предпази от изпреварване, драстично затваряне на завоя или всяка друга маневра която може да се разглежда като опасно пилотиране, ще се наказва както следва:

5.2.1. Избутване на пилот чрез пряк контакт между двата болида, с цел изпреварване: добавяне на 15 секунди към състезателното време. Изключения ще се правят единствено, когато атакувания болид ( този заемащ по-предна позиция ) навлезе в линията на движение на атакуващия болид ( този заемащ по-задна позиция )

5.2.2. Защитна маневра на права. Пилота, който защитава позиция на права , има право на една защитна маневра , т.е има право веднъж да промени траекторията си на движение , различна от тази на идеалната състезателна линия на конкретната писта. В случай когато по-задно стоящия болид е припокрил с предния си спойлер дори и малка част от по-предно стоящия болид, то защитаващия се няма право вече да променя траекторията си. В края на правата ако няма припокриване , защитаващия се пилот е в правото си да си избира траекторията на движение ( т.е да се завърне на идеалната състезателна линия ). Изход от завой, различен от идеалната състезателна линия , не се счита за защитна маневра.

* Управата си запазва правото да разглежда по свое усмотрение ситуация с 3 или повече болида.

5.2.2.1. При последвал удар чрез предпазване от изпреварване с непрекъсната смяна на линията за движение (два или повече пъти) пилота се наказва с 30 секунди за всяко едно нарушение спрямо т.5.2.2.1., която се добавя към състезателното време. В този случай атакуващия пилот не е виновен.

5.2.2.2. В случай на припокриване и защитаващия се пилот е продължил защитната си маневра и е избутал атакуващият - 15 секунди.

5.2.2.3. При три или повече нарушения спрямо т.5.2.2.1. , т.5.2.2.2 и 5.2.2. провинилият се пилот се дисквалифицира от текущото състезание.

5.3. Извън пистата: Всеки болид намиращ се с четирите си гуми извън пистата (виж т5.5.) трябва да освободи състезателната линия за всички видими болиди идващи след него. Пилотът в момента на връщането си обратно на пистата не трябва да принуждава никой от състезателите да промения треакторията си на движение. При неспазване на това правило ще се прилагат следните наказания:

5.3.1. Движещият се по пистата пилот е принуден „внезапно” да смени треакторията си на движение без да се получи катастрофа/инцидент. Виновния се наказва с 10 секунди към състезателното време за всеки един предизвикан инцидент.

5.3.2. Предизвикан е инцидент без значение дали има загуба или не на поправима част от болида на пилота движещ се по пистата. Наказва се с добавяне на 60 секунди към крайното състезателно време.

5.4. Ако пилот загуби контрол над болида си и се позиционира на 90 градуса или повече спрямо пистата, той трябва да спре и пропусне всички видими идващи болиди. Ако последва инцидент, виновен е завъртялия се пилот, освен ако болида му не е спрял напълно. Наказанието за неспазването на това правило е добавяне на 30 секунди към състезателното време. Ако болидът е изцяло извън пистата то той може да коригира посоката си на движение свободно за да навлезе в правилната посока и очертанията на пистата, като спазва всички правила по т.5.3. преди да се върне отново на трасето. Наказанията за не спазване на това правило ще са както следва в т. 5.3.1. и т. 5.3.2.

Важно!!! Използвайте бутоните "Map"(клавиш "4" - по подразбиране), "Look right"(клавиш "N" - по подразбиране) и "Look left"(клавиш "V" по подразбиране) в зависимост от ситуацията за да бъдете сигурни, че преди да позиционирате своя болид в правилната посока и тръгнете със състезателно темпо към вас не се приближават други пилоти!

5.5. Дефиниция за писта: За "писта" ще се счита асфалтираната повърхност ограничена от бели/жълти/сиви линии, които се застъпват с бордюрите ( обикновенно боядисани в синьо/бяла, зелено/бяла или червено/бяла цветова комбинация ), които също са част от пистата. Ако на трасето има 2 или повече линии, за основна линия ще се зачита тази, която се припокрива с бордюрите на пистата както е споменато по-горе в т. 5.5. Удълженията на бордюрите не са част от пистата.

5.5.1. Всяко излизане с 4 гуми извън пистата, в чиста обиколка, ще бъде зачитано от сървъра като кът. Сървъра няма да взима предвид първата състезателна обиколка и първите 5 кътвания на пилота (всеки прави грешки). Всеки кът след това ще бъде наказван с "Преминаване през бокса/Drive Through". Всеки пилот ще разполага с 5 обиколки, за да изпълни наложеното му наказание. Ако пилот получи наказание в последните 5 обиколки от състезанието и не премине през бокса, тогава той ще бъде наказван от сървъра с добавяне на 60 секунди към крайното му състезателно време.

5.6. Ако пилот спечели състезателна позиция чрез пресичане на пистата той е задължен да пропусне всички пилоти които е изпреварил нелегално и да изчака да мине един завой за да може да го атакува отново. Ако пилотът наруши някое от тези правила, той ще бъде наказан с добавяне на 15 секунди към състезателното му време за всеки един изпреварен пилот.

5.7. Ако пилот има повреда в спирачките или шасито му е до такава степен повредено, че не може да се движи нормално по пистата, то той няма да бъде наказан за пресичане на пистата, освен ако пресичането не е умишлено. Ако пилотът направи груби и умишлени кътове, тогава той ще подлежи на наказание с добавяне на 5 секунди, за всеки кът, към крайното му състезателно време.

5.8. Катастрофи породени от лаг: Това може да е основен проблем поради неефективността на някои интернет връзки. Ако наблюдавате лаг по време на игра при някой от пилотите се препоръчва използване на по-широки зони при изпреварване за да се минимизира шанса за инциденти поради лаг. В случай, че се получи инцидент породен от лаг и Управата прецени, че случаят е точно такъв, наказанието може да бъде избегнато; обаче ако се установи, че пилот използва лага в свой плюс за да нарушава правилата той ще бъде наказан в зависимост от това кои правила е нарушил.

5.9. Движение в бокса: Важно е да се отбележи, че бокса е съществена част от състезателната писта, което означава в тази зона също има правила и ограничения. Следните неща трябва да се вземат в предвид при влизане и излизане от зоната на бокса:

5.9.1. Входа на бокса и неговите изходни ограничителни линии трябва да се спазват по всяко време. Пресичането или настъпването на изходната линия на бокса се счита за неправилно движение по пистата и се наказава с добавяне на 10 секунди към състезателното време на нарушителя, дори при положение, че това не е попречило на другите състезатели. Пилот, който се кани да влиза в бокса, не трябва да пресича или настъпва удължителната линия преди влизането в бокса. Това се прави с цел, задния пилот да разбере намеренията на пилота отпред и да се предотврати възможен инцидент. Ако пилот пресече или настъпи тази линия ще бъде наказан по вече споменатия по-горе начин. Пример за такава линия може да се наблюдава на пистата Интерлагос (ГП на Бразилия), ГП на Бахрейн, както и на Валенсия (ГП на Европа).

5.9.2. Ако пилот преминаващ през бокса и друг пилот, който вече е при механиците си и се приготвя да ускорява, трябва да се знае, че винаги предния пилот трябва да осигури предимство на задния. Необходимо е единствено еднократно използване на бутона "Look Behind" преди пилота на по-предна позиция да ускори и излезе от своята сервизна зона. Ако пилота, който не е спазил това правило, принуди пилота на по-задна позиция, който вече се е движил с нормално темпо да намали от своята скорост за да предотврати инцидент, то виновникът ще бъде наказан с добавяне на 10 секунди към крайното му състезателно време. Ако се стигне до контакт между двата болида, виновникът ще бъде наказан с добавяне на 30 секунди към крайното му състезателно време.

5.9.3. Ограничението в бокса по подразбиране е 82 км/ч. Наказанията за превишаване на скороста в бокса се налагат от сървъра и не подлежат на наказание. Съветваме всеки пилот да провери в свободните тренировки, при неговото първо излизане на пистата, каква е максималната допустима скорост в бокса при включен лимитър.

6. Инциденти

6.1. При всеки сблъсък отзад виновен е задният пилот, освен ако пилотът на по-предна позиция е загубил контрол или пилотът на по-предна позиция не се движи с нормалното си състезателно темпо за съответната част на пистата, в случай на повреда в болида си или поради други обстоятелства. Загуба на контрол означава завъртане, полу-завъртане или колата да е включена в сблъсък с друга кола или стена. Блокирането на спирачките или по-късно/по-ранно спиране за завоя и взимането му по „странни” траектории не е загуба на контрол.

6.1.1. При сблъсък отзад ако Управата прецени, че сблъсъка е лек и не води до повреди по болида на потърпевшия или загуба на позиции, Управата има право да отсъди ситуацията като ''състезателен инцидент''. Изключение от това правило е повторното (3 или повече пъти в рамките на едно състезание) удряне от страна на задния пилот спрямо предния, при което пилота причиняващ контакт се наказва с добавяне на 10 секунди към състезателното му време в текущия старт за всяка такава ситуация.

6.2. Пилота причинил сблъсъка се наказва с добавяне на 60 секунди към състезателното му време в текущия старт за всеки инцидент ( в които той е виновен ), а при три такива се дисквалифицира от даденото състезание. Ако виновника не завърши съсътезанието, той се наказва със забрана за участие в квалификацията и стартиране от последна позиция в следващият старт, в които той вземе участие. Ако наказанието e в състезание, което не е завършил, е дисквалификация, то той се наказва с 60 секунди към състезателното му време за следващото завършено от него състезание.

6.3. При предизвикване на масови инциденти по време на състезанието (включващи 3 и повече коли, включително болида, предизвикал инцидента) виновния пилот се дисквалифицира от текущото състезание. При повторен инцидент, пилотът се наказва с неучастие в следващите 3 старта, а при трети път - до края на сезона! Ако пилотът е от група „БгФ1”, при потретен инцидент той се наказва с отнемане на лиценза и има възможност за прехвърляне в група „БгГП2”. Ако виновника не завърши състезанието се наказва по същия начин, по който се наказва за не завършено състезание по т. 6.2.

6.4. При сблъсък отзад, ако виновния пилот осъзнае грешката си на момента и потърпевшият не е получил видими повреди по болида (загуба на крило, например), той може да избере да мине през алеята с боксовете с включен ограничител на скоростта без да спира при механиците си. По този начин избягва наказанието от 60 секунди, ако влезе в същата обиколка след сблъсъка. Изключения се допускат само, когато сблъсъка е станал между входа на бокса и старт-финалната линия – тогава пилотът минава през питлейна в следващата обиколка, поради невъзможност да кара наобратно или пилота е имал планиран стоп при механиците в бокса. В никакъв случай пилота да не намалява скоростта си и да изчаква другия пилот – това изчакване се наказва с допълнителни 10 секунди, за причиняване на опасност на пистата.

Ако пилота предизвикал инцидента има поражения по болида , то той има право ПЪРВО да посети механиците си за поправка на болида, и в обиколката след това да премине отново през алеята на боксовете за изтърпяване на наказанието си.

6.6. При сблъсък който води до отпадане на ударения пилот виновника се наказва с добавяне на 60 секунди към крайното му състезателно време. При повторен инцидент се наказва с дисквалификация.

7. Флагове

7.1. Жълт флаг се показва от играта, когато има опасност на пистата. Всички пилоти са длъжни да внимават когато има жълт флаг. Ако пилот бъде замесен в сблъсък когато е развят жълт флаг, то той ще бъде наказан с добавяне на 20 секунди към състезателното му време. Изключение се прави само когато пилота е намалил скоростта, но ситуацията не позволява избягване на инцидент.

7.2. Син флаг се показва от играта, когато по-бавен пилот на пистата бъде застигнат от по-бърз затварящ го с обиколка. Задължение е на пилота, който получава синия флаг да се отмести от идеалната линия и да даде път на застигащия го пилот, но не набивайки рязко спирачки или намалявайки скоростта си, оставайки на идеалната линия. При неспазване на това правило в рамките на 3 завоя, пилотът, който предстои да бъде затворен с обиколка ще бъде наказан с добавяне на 30 секунди към състезателното му време.

7.2.1. Пилота застигащ с обиколка е длъжен да не атакува в завой и да предостави достатъчно време на изоставащия пилот да му освободи идеалната линия. Предизвикване на инцидент спрямо т.7.2.1. ще се наказва с добавяне на 30 секунди към състезалното време на застигащия пилот.

7.3. Всички останали флагове, които не са описани в т.7. се контролират изцяло от играта (включително описаните в т.7.1. и т.7.2.) и наказанията наложени им за тях от симулатора не подлежат на обжалване. Задължение на пилотите е да спазват всички ограничения или наказания наложени им от играта в зависимост от типът флаг(виж т.3.2.).

8. Лицензни точки (ЛТ)

8.1. В началото на всеки сезон, всеки пилот ще разполага с 12 Лицензни Точки (ЛТ).

8.1.1. За да бъде допуснат пилот до състезание, той трябва да има минимум 3 ЛТ в своя актив. При наличието на 2 ЛТ, пилота няма да бъде допуснат до състезание.

8.1.2. Всеки пилот има право да възобнови по 1 ЛТ от своя актив след 3 пропуснати състезания. Това правило се прилага само и единственоно, ако пилота е пропуснал въпросните 3 състезания поради липса на минимален брой ЛТ за участие в състезание. В случей, че пилота е на ваканция (например) и е пропуснат 3 старта, ЛТ няма да бъдат възобновявани.

8.1.3. За всеки две завършени състезания подред, в които пилота е взел участие, пилот Х ще може да възобнови 1 ЛТ от своя актив. Това правило се прилага единствено, ако пилота е завършил 50% от състезателната дистанция в състезанието, без значение дали е отпаднал или не.

8.1.3.1. Ако пилот разполага с максималният брой ЛТ (12), то тогава т.8.1.3. няма да бъде прилагана. Никой пилот не може да разполага с повече от максималният брой ЛТ (12).

8.2. За всяко наложено наказание на пилот Х, ще му бъде отнемана по 1 ЛТ, независимо от характера/типа на наложеното наказание.

8.3. За всяко наложено наказание на пилот Х, поради нарушение на 9.3. ще му бъдат отнемани 3 ЛТ.


9. Заключение

9.1. ВНИМАНИЕ - Всеки пилот , мениджър и собственик на отбор, открил бъг в мода ( особено ако бъга дава каквото и да е предимство на даден пилот ) е ДЛЪЖЕН НЕЗАБАВНО да уведоми управата. Наказанието за не спазване на това правило е отнемане на всички спечелени до момента точки на пилота и отбора + 3 състезания дисквалификация за пилота и отбора. Наказвани ще бъдат и пилоти и отбори които не са открили бъга, но са знаели за нередността, без значение дали са се възползвали или не!

9.2. ВНИМАНИЕ - Всеки отбор/пилот има право да подава контестация в рамките на ДО 24 часа след приключването на официалното състезание, срещу друг пилот, който смята, че е нарушил правилника на БгФ1. Това се прави във Форумите на БгФ1 на специално определеното за целта място (линк). Важно е преди да пуснете контестация да бъдете запознати с начина на подаване на такава (линк).

9.3. ВНИМАНИЕ - Всеки пилот е длъжен да бъде активен и да следи Форума за контестации след всяко проведено състезание! В случей, че има подадена контестация от отбор/пилот, всеки пилот участвал в състезанието е длъжен да даде своят глас! Важно е преди да дадете своя глас, да се запознаете с правилата за гласуване (линк). При нарушение на правилата за гласуване (линк), пилота подлежи на наказание с отнемане на 3 ЛТ (т.8.3.).

9.4. ВАЖНО - За всяка подадена контестасция, Управата ще изпраща мейли до мениджърите на всички отбори. Тяхно задължение е да "приканят" пилотите, които имат право на глас, да го направят! Проверявайте мейлите си! При системно НЕ спазване на това правило, Управата има право да предприеме последващи действия, които да накажат или санкционират отбора по административен път, който не включва Правилника на Бгф1.

9.5. ВАЖНО - Ако за даден инцидент, не е постъпила контестация срещу виновния пилот в рамките на до 24 часа след приключването на официалното състезание, то наказание няма да бъде налагано.

9.6. - Управата запазва правото си по свое усмотрение да преглежда поведението на пистата на пилоти, които системно нарушават правилника на БгФ1 и да се съветва с техните мениджъри за поведението им на пистата. Управата НЯМА право да налага наказание по свое усмотрение или да подава контестации. Това е право и задължение на всички пилоти, собственици и мениджъри на отбори.

9.6.1. - В редки случеи, когато Управата на шампионата прецени, че пилотите системно нарушават правилника на БгФ1, Управата запазва правото си по свое усмотрение да преглежда повторенията от състезателният уикенд и да налага наказания на всички пилоти, които са нарушили правилата за поведение на пистата в БгФ1. За да не бъде в разрез с т 9.6., Управата ще има правомощия да наказва пилотите само и единствено, когато е уведомила всички пилоти преди началото на всяка официална сесия в сървъра (официална свободна тренировка, квалификация или състезание), че към уикенда ще бъде прилагана т. 9.6.1.